Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://icbmedia.com.pl.

Polityka Prywatności ICB Media Piotr Woźniak

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych
  ICB Media Piotr Woźniak ; Promna Kolonia 143 ; 26-803 Promna ; NIP 798-144-59-80 (dalej: ICB Media).
 2. Dane kontaktowe
  Z ICB Media można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@icbmedia.com.pl .
  ICB Media nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  a. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty ICB Media. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
  b. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych ICB Media – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
  c. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług takich jak np. udział w webinarze – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 4. Okres, przez który dane będą przechowywane
  Dane będą przetwarzane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ICB Media w szczególności dostawcom usług IT i biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z ICB Media i wyłącznie zgodnie z poleceniami ICB Media.
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  dostępu do Pani/Pana danych
  żądania ich sprostowania
  żądania ich usunięcia
  żądania ograniczenia przetwarzania,
  wycofania zgody,
  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ICB Media Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie
  używanym formacie,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z ICB Media. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby ICB Media lub e-mailowo na adres kontakt@icbmedia.com.pl
 8. Dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 9. Podjęte środki ochrony danych
  a. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  b. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  c. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Pliki cookies
  a. Witryna icbmedia.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  b. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ICB Media w celu optymalizacji działań.
  c. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  d. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 11. Skrypty zewnętrzne
  Korzystamy z takich skryptów zewnętrznych jak: Google Analytics, Tidio, Facebook Connect, Google Tag Manager, Twitter Button, Twitter Syndication, Google AdWords, Facebook Custom Audience, Google Dynamic Remarketing.
  Skrypty można wyłączyć np. blokując je wszystkie lub pojedynczo w rozszerzeniach do przeglądarek, np. Ghostery.

  Promna Kolonia 03-01-2019